Účinná antikoncepce bez hormonů

Účinná antikoncepce bez hormonů

Nitroděložní kulička IUB™ SCu300B MIDI
Intra Uterine Ball

Nitroděložní kulička IUB™ SCu300B MIDI
Intra Uterine Ball

Co je to nitroděložní kulička IUB™ SCu300B MIDI?

Nehormonální antikoncepce na 5 let

Nitroděložní kulička IUB™ SCu300B MIDI je zdravotnický prostředek. Účinkuje stejným způsobem jako jiná nitroděložní tělíska - zabraňuje otěhotnění lokálně - v děloze. Antikoncepční účinek zajišťuje měď z perel.

Nitroděložní kulička IUB™ SCu300B MIDI je jako jediná na světě vyrobena ze speciální slitiny (Nitinol) s tvarovou pamětí, která se v lékařství používá již po dlouhou dobu, například k výrobě koronárních stentů a implantátů. Na tuto polymerem potaženou slitinu je umístěno několik měděných perel.

V ideální pozici

Jakmile je nitroděložní kulička IUB™ SCu300B MIDI vložená do dělohy, opět získává svůj původní trojrozměrný tvar hladké kuličky. Pružný kulatý tvar bez ostrých zakončení umožňuje nitroděložní kuličce IUB™ SCu300B MIDI neustále v děloze zaujímat ideální pozici.

Tento pokrokový design nitroděložní kuličky IUB™ SCu300B MIDI tak předchází podráždění či poškození dělohy, ve které se nachází až po dobu 5 let.

Co je to nitroděložní kulička IUB™ SCu300B MIDI?

Nehormonální antikoncepce na 5 let

Nitroděložní kulička IUB™ SCu300B MIDI je zdravotnický prostředek. Účinkuje stejným způsobem jako jiná nitroděložní tělíska - zabraňuje otěhotnění lokálně - v děloze. Antikoncepční účinek zajišťuje měď z perel.

Nitroděložní kulička IUB™ SCu300B MIDI je jako jediná na světě vyrobena ze speciální slitiny (Nitinol) s tvarovou pamětí, která se v lékařství používá již po dlouhou dobu, například k výrobě koronárních stentů a implantátů. Na tuto polymerem potaženou slitinu je umístěno několik měděných perel.

V ideální pozici

Jakmile je nitroděložní kulička IUB™ SCu300B MIDI vložená do dělohy, opět získává svůj původní trojrozměrný tvar hladké kuličky. Pružný kulatý tvar bez ostrých zakončení umožňuje nitroděložní kuličce IUB™ SCu300B MIDI neustále v děloze zaujímat ideální pozici.

Tento pokrokový design nitroděložní kuličky IUB™ SCu300B MIDI tak předchází podráždění či poškození dělohy, ve které se nachází až po dobu 5 let.

Velikost

Díky své malé velikosti (asi 1/3 běžných nitroděložních tělísek tvaru T) se může nitroděložní kulička IUB™ SCu300B MIDI zavádět téměř bezbolestně i bez lokálního umrtvení.

Jakmile je nitroděložní kulička IUB™ SCu300B MIDI vložená do dělohy, opět získává svůj původní trojrozměrný tvar.

Nitroděložní kulička IUB™ SCu300B MIDI má průměr pouhých 15 mm.

Velikost

Díky své malé velikosti (asi 1/3 běžných nitroděložních tělísek tvaru T) se může nitroděložní kulička IUB™ SCu300B MIDI zavádět téměř bezbolestně i bez lokálního umrtvení.

Jakmile je nitroděložní kulička IUB™ SCu300B MIDI vložená do dělohy, opět získává svůj původní trojrozměrný tvar.

Nitroděložní kulička IUB™ SCu300B MIDI má průměr pouhých 15 mm.

Zavedení

Nitroděložní kulička IUB™ SCu300B MIDI se zavádí do dělohy během návštěvy Vašeho gynekologa. Lékař Vás nejdříve vyšetří, aby zjistil pozici Vaší dělohy.
Po změření její velikosti Vám pomocí zavaděče nitroděložní kuličku IUB™ SCu300B MIDI umístí do děložní dutiny.

Pokud jste ještě nebyla těhotná, může být nutné cervikální kanál nejdříve o něco málo rozšířit. Po vyjmutí zavaděče zůstane nitroděložní kulička IUB™ SCu300B MIDI v děloze, kde si sama nalezne ideální pozici a okamžitě začne účinkovat. Správnost umístění tělíska v děloze je možné zkontrolovat ultrazvukem.

V případě zájmu o nitroděložní kuličku IUB™ SCu300B MIDI kontaktujte svého gynekologa, který jí pro Vás objedná a zajistí její správné zavedení.

Orientační cena zavedení IUB™ SCu300B MIDI je obdobná jako cena zavedení nejběžnějšího hormonálního tělíska.

Zavedení

Nitroděložní kulička IUB™ SCu300B MIDI se zavádí do dělohy během návštěvy Vašeho gynekologa. Lékař Vás nejdříve vyšetří, aby zjistil pozici Vaší dělohy.
Po změření její velikosti Vám pomocí zavaděče nitroděložní kuličku IUB™ SCu300B MIDI umístí do děložní dutiny.

Pokud jste ještě nebyla těhotná, může být nutné cervikální kanál nejdříve o něco málo rozšířit. Po vyjmutí zavaděče zůstane nitroděložní kulička IUB™ SCu300B MIDI v děloze, kde si sama nalezne ideální pozici a okamžitě začne účinkovat. Správnost umístění tělíska v děloze je možné zkontrolovat ultrazvukem.

V případě zájmu o nitroděložní kuličku IUB™ SCu300B MIDI kontaktujte svého gynekologa, který jí pro Vás objedná a zajistí její správné zavedení.

Orientační cena zavedení IUB™ SCu300B MIDI je obdobná jako cena zavedení nejběžnějšího hormonálního tělíska.

Detaily

© AXONIA, a.s., 2017
www.axonia.cz

IUB je obchodní značkou firmy OCON Medical Ltd.

Pro lékaře

Bezpečnost při vyšetření magnetickou rezonancí (MR)

Neklinické zkoušky dokázaly, že tělísko IUB™ je při dodržení stanovených podmínek bezpečné v prostředí MR. Pacientka s tímto prostředkem může být bezpečně vyšetřena systémem MR ihned po zavedení, pokud budou splněny tyto podmínky:
•  pouze statické magnetické pole 1,5 T a 3 T,
•  magnetické pole s maximálním prostorovým gradientem 3 000 Gauss/cm nebo méně,
•  maximální celotělová průměrná specifická míra absorpce (SAR), uváděná u systému MR, 2 W/kg po dobu snímání v normálním provozním režimu systému MR v délce 15 minut,
•  za definovaných podmínek snímání se předpokládá, že IUB™ po 15 minutách nepřetržitého snímání vyvolá maximální zvýšení teploty o 1,4 °C.

Informace o artefaktech
Při neklinickém testování při zobrazení s pulzní sekvencí gradientního echa a pomocí systému MR 3 T se artefakt na snímku způsobený IUB™ nachází ve vzdálenosti cca 2 mm od tohoto implantátu.

© AXONIA, a.s., 2017
www.axonia.cz

Pro lékaře

Bezpečnost při vyšetření magnetickou rezonancí (MR)

Neklinické zkoušky dokázaly, že tělísko IUB™ je při dodržení stanovených podmínek bezpečné v prostředí MR. Pacientka s tímto prostředkem může být bezpečně vyšetřena systémem MR ihned po zavedení, pokud budou splněny tyto podmínky:
•  pouze statické magnetické pole 1,5 T a 3 T,
•  magnetické pole s maximálním prostorovým gradientem 3 000 Gauss/cm nebo méně,
•  maximální celotělová průměrná specifická míra absorpce (SAR), uváděná u systému MR, 2 W/kg po dobu snímání v normálním provozním režimu systému MR v délce 15 minut,
•  za definovaných podmínek snímání se předpokládá, že IUB™ po 15 minutách nepřetržitého snímání vyvolá maximální zvýšení teploty o 1,4 °C.

Informace o artefaktech
Při neklinickém testování při zobrazení s pulzní sekvencí gradientního echa a pomocí systému MR 3 T se artefakt na snímku způsobený IUB™ nachází ve vzdálenosti cca 2 mm od tohoto implantátu.

IUB je obchodní značkou firmy OCON Medical Ltd.