IUB™ Ballerine® MIDI
První nitroděložní kulička

IUB™ Ballerine® MIDI
První nitroděložní kulička

IUB™ Ballerine® do detailu

IUB™ Ballerine® do detailu

Technologie

Pokroková antikoncepce s tvarovou pamětí

Technologie IUB™ Ballerine® plně využívá superelastické vlastnosti nitinolu, biokompatibilní slitiny titanu a niklu, která se běžně používá například v koronárních stentech. Použití nitinolu umožňuje nitroděložní kuličce IUB™ Ballerine® MIDI lépe se adaptovat na tvar děložní dutiny a vyrovnat se s tlakem děložních kontrakcí.

Po umístění do děložní dutiny se nitroděložní kulička IUB™ Ballerine® sama oddálí od fundu a získává trojrozměrný tvar s průměrem větším, než je cervikální kanál. Je vysoce flexibilní s minimální protruzí do tkání. Tyto vlastnosti by měly zajistit snížení rizika komplikací a nežádoucích účinků.

Nejčastějšími nežádoucími účinky IUB™ Ballerine®  jsou silnější a delší menstruace a špinění prádla mezi menstruacemi. Většina z těchto nežádoucích účinků po 2–3 měsících zeslábne. Pokud nicméně budou vaše menstruace nadále silné nebo dlouhé nebo špinění
prádla přetrvá, kontaktujte svého gynekologa.

IUB™ Ballerine® může z dělohy částečně nebo zcela vypadnout. Toto se označuje jako vypuzení. Vypuzení IUB™ Ballerine®  je u žen, které nikdy nebyly těhotné, pravděpodobnější než u žen, které již těhotné byly. Pokud si myslíte, že kulička IUB™ Ballerine®  částečně nebo zcela vypadla, používejte dodatečnou antikoncepční metodu, jako je kondom, a zavolejte svému gynekologovi. Použitou kuličku IUB™ Ballerine®  znovu nezavádějte.

Nitroděložní kulička IUB™ Ballerine® nechrání před infekcí HIV, ani dalším pohlavně přenosným chorobám. Žádná antikoncepční metoda, včetně nitroděložní kuličky IUB™ Ballerine®, nezabraňuje otěhotnění ve 100%.

Po 5 letech by se měla nitroděložní kulička IUB™ Ballerine® vyjmout. Může být zároveň vyměněna za novou.

Technologie

Pokroková antikoncepce s tvarovou pamětí

Technologie IUB™ Ballerine® plně využívá superelastické vlastnosti nitinolu, biokompatibilní slitiny titanu a niklu, která se běžně používá například v koronárních stentech. Použití nitinolu umožňuje nitroděložní kuličce IUB™ Ballerine® MIDI lépe se adaptovat na tvar děložní dutiny a vyrovnat se s tlakem děložních kontrakcí.

Po umístění do děložní dutiny se nitroděložní kulička IUB™ Ballerine® sama oddálí od fundu a získává trojrozměrný tvar s průměrem větším, než je cervikální kanál. Je vysoce flexibilní s minimální protruzí do tkání. Tyto vlastnosti by měly zajistit snížení rizika komplikací a nežádoucích účinků.

Nejčastějšími nežádoucími účinky IUB™ Ballerine®  jsou silnější a delší menstruace a špinění prádla mezi menstruacemi. Většina z těchto nežádoucích účinků po 2–3 měsících zeslábne. Pokud nicméně budou vaše menstruace nadále silné nebo dlouhé nebo špinění
prádla přetrvá, kontaktujte svého gynekologa.

IUB™ Ballerine® může z dělohy částečně nebo zcela vypadnout. Toto se označuje jako vypuzení. Vypuzení IUB™ Ballerine®  je u žen, které nikdy nebyly těhotné, pravděpodobnější než u žen, které již těhotné byly. Pokud si myslíte, že kulička IUB™ Ballerine®  částečně nebo zcela vypadla, používejte dodatečnou antikoncepční metodu, jako je kondom, a zavolejte svému gynekologovi. Použitou kuličku IUB™ Ballerine®  znovu nezavádějte.

Nitroděložní kulička IUB™ Ballerine® nechrání před infekcí HIV, ani dalším pohlavně přenosným chorobám. Žádná antikoncepční metoda, včetně nitroděložní kuličky IUB™ Ballerine®, nezabraňuje otěhotnění ve 100%.

Po 5 letech by se měla nitroděložní kulička IUB™ Ballerine® vyjmout. Může být zároveň vyměněna za novou.

Zavedení

KROK 1 Otevřete sterilní balení. Pomocí příruby na zaváděcí trubici označte hloubku dělohy, kterou jste změřili sondou. Prostrčte naplněnou zaváděcí trubici kanálem děložního hrdla, dokud příruba nedosedne na zevní branku děložní. VÝSTRAHA: Použití nadměrné síly může způsobit zranění, perforaci nebo ohnutí zaváděcí trubice. Povytáhněte zaváděcí trubici zpět o přibližně 2–3 mm (POZOR! Jedná se opravdu pouze o 2-3 milimetry, ne centimetry, jako u tělísek tvaru T! Větší povytažení než 2-3 milimetry může způsobit nízkou polohu tělíska u děložního hrdla bez kontaktu s fundem dělohy. Nebyla by zajištěna antikoncepční účinnost a navíc je vysoké riziko spontánní expulze. Takto umístěnou nitroděložní kuličku vyjměte a použijte novou!)
KROK 2 Vsuňte do zaváděcí trubice tlačnou tyčku a přiměřenou silou ji vtlačte dovnitř, abyste IUB™ Ballerine vytlačili do děložní dutiny. Abyste zaručili správné umístění IUB™ Ballerine, dejte si pozor, abyste zaváděcí trubici před zavedením nebo v jeho průběhu nevytahovali. Pro správné zavedení je nutné tlačnou tyčku zcela zasunout do zaváděcí trubice.
KROK 3 Tlačnou tyčku zcela vytáhněte a poté vytáhněte zaváděcí trubici.
KROK 4 Pomocí ostrých zahnutých nůžek zastřihněte vlákna napříč přibližně 2 cm od děložního hrdla. Zastřihnutí pod menším
úhlem může vytvořit ostré špičky. Při zkracování vláken za vlákna netahejte, aby nedošlo k posunutí IUB™ Ballerine.
KROK 5 Proveďte ultrazvukové vyšetření, abyste se ujistili, že se IUB™ Ballerine nachází uprostřed děložní dutiny a je v kontaktu s fundem dělohy. Ultrazvukové zobrazení je třeba provést v minimálně dvou různých rovinách, nejlépe na sebe kolmých. Výhodné je použití 3D ultrazvuku – nitroděložní kulička IUB™ Ballerine je trojrozměrná. Pokud kulička IUB™ Ballerine není zcela umístěna v děloze, vyjměte ji a nahraďte ji novou. Vypuzenou nebo částečně vypuzenou kuličku IUB™ Ballerine znovu nezavádějte. Zavedení IUB™ Ballerine je nyní dokončeno. Po první menstruaci (zpravidla z 4 týdny po zavedení) je důležité provést kontrolní ultrazvukové vyšetření a ujistit se, že se IUB™ Ballerine pořád nachází uprostřed děložní dutiny a je v kontaktu s fundem dělohy.

UPOZORNĚNÍ
Instrumentace zevního ústí děložního hrdla může mít za následek vazovagální reakce včetně mdlob. Nechte pacientku v poloze na zádech, dokud se nebude cítit dobře, a nechte ji opatrně vstát.

Zavedení

KROK 1 Otevřete sterilní balení. Pomocí příruby na zaváděcí trubici označte hloubku dělohy, kterou jste změřili sondou. Prostrčte naplněnou zaváděcí trubici kanálem děložního hrdla, dokud příruba nedosedne na zevní branku děložní. VÝSTRAHA: Použití nadměrné síly může způsobit zranění, perforaci nebo ohnutí zaváděcí trubice. Povytáhněte zaváděcí trubici zpět o přibližně 2–3 mm (POZOR! Jedná se opravdu pouze o 2-3 milimetry, ne centimetry, jako u tělísek tvaru T! Větší povytažení než 2-3 milimetry může způsobit nízkou polohu tělíska u děložního hrdla bez kontaktu s fundem dělohy. Nebyla by zajištěna antikoncepční účinnost a navíc je vysoké riziko spontánní expulze. Takto umístěnou nitroděložní kuličku vyjměte a použijte novou!)
KROK 2 Vsuňte do zaváděcí trubice tlačnou tyčku a přiměřenou silou ji vtlačte dovnitř, abyste IUB™ Ballerine vytlačili do děložní dutiny. Abyste zaručili správné umístění IUB™ Ballerine, dejte si pozor, abyste zaváděcí trubici před zavedením nebo v jeho průběhu nevytahovali. Pro správné zavedení je nutné tlačnou tyčku zcela zasunout do zaváděcí trubice.
KROK 3 Tlačnou tyčku zcela vytáhněte a až poté vytáhněte zaváděcí trubici.
KROK 4 Pomocí ostrých zahnutých nůžek zastřihněte vlákna napříč přibližně 2 cm od děložního hrdla. Zastřihnutí pod menším
úhlem může vytvořit ostré špičky. Při zkracování vláken za vlákna netahejte, aby nedošlo k posunutí IUB™ Ballerine.
KROK 5 Proveďte ultrazvukové vyšetření, abyste se ujistili, že se IUB™ Ballerine nachází uprostřed děložní dutiny a je v kontaktu s fundem dělohy. Ultrazvukové zobrazení je třeba provést v minimálně dvou různých rovinách, nejlépe na sebe kolmých. Výhodné je použití 3D ultrazvuku – nitroděložní kulička IUB™ Ballerine je trojrozměrná. Pokud kulička IUB™ Ballerine není zcela umístěna v děloze, vyjměte ji a nahraďte ji novou. Vypuzenou nebo částečně vypuzenou kuličku IUB™ Ballerine znovu nezavádějte. Zavedení IUB™ Ballerine je nyní dokončeno. Po první menstruaci (zpravidla z 4 týdny po zavedení) je důležité provést kontrolní ultrazvukové vyšetření a ujistit se, že se IUB™ Ballerine pořád nachází uprostřed děložní dutiny a je v kontaktu s fundem dělohy.

UPOZORNĚNÍ
Instrumentace zevního ústí děložního hrdla může mít za následek vazovagální reakce včetně mdlob. Nechte pacientku v poloze na zádech, dokud se nebude cítit dobře, a nechte ji opatrně vstát.

Procedura

Technika zavedení nitroděložní kuličky IUB™ Ballerine je podobná jako u jiných nitroděložních tělísek na bázi mědi s tím, že snahou je umístit tělísko blízko děložního fundu.

Poznámka: Následující animace je pouze pro demonstrační účely. Před provedením procedury si vždy důkladně prostudujte Preskripční informaci pro zavedení, která je součástí každého balení nitroděložní kuličky IUB™ Ballerine MIDI.

Procedura

Technika zavedení nitroděložní kuličky IUB™ SCu300B MIDI je podobná jako u jiných nitroděložních tělísek na bázi mědi s tím, že snahou je umístit tělísko blízko děložního fundu.

Poznámka: Následující animace je pouze pro demonstrační účely. Před provedením procedury si vždy důkladně prostudujte Preskripční informaci pro zavedení, která je součástí každého balení nitroděložní kuličky IUB™ SCu300B MIDI.

Podrobný videonávod

Technika zavedení nitroděložní kuličky IUB™ Ballerine MIDI je podobná jako u jiných nitroděložních tělísek tvaru T. Snahou je umístit tělísko blízko děložního fundu.

Je však důležité upozornit na tyto rozdíly: Při zavádění povytáhněte zaváděcí trubici (aplikátor) zpět pouze o 2–3 mm, ne centimetry! Větší povytažení než 2-3 milimetry může způsobit nízkou polohu tělíska u děložního hrdla bez kontaktu s fundem dělohy.

Během zavádění IUB™ Ballerine zaváděcí trubici (aplikátor) nevytahujte, ale držte na místě. Tlačnou tyčku (píst) je potřeba zcela zasunout do zaváděcí trubice (aplikátoru) a až pak je možné tlačnou tyčku vytáhnout. Aplikátor pořád zůstává na místě. Až po vytažení pístu vytáhněte z cervikálního kanálu i zaváděcí trubici.

Po zavedení proveďte kontrolní ultrazvukové vyšetření, abyste se ujistili, že kde se IUB™ Ballerine nachází.

Poznámka: Následující animace je pouze pro demonstrační účely. Před provedením procedury si vždy důkladně prostudujte Preskripční informaci pro zavedení v češtině, která je součástí každého balení nitroděložní kuličky IUB™ Ballerine MIDI.

Podrobný videonávod

Technika zavedení nitroděložní kuličky IUB™ Ballerine MIDI je podobná jako u jiných nitroděložních tělísek tvaru T. Snahou je umístit tělísko blízko děložního fundu.

Je však důležité upozornit na tyto rozdíly: Při zavádění povytáhněte zaváděcí trubici (aplikátor) zpět pouze o 2–3 mm, ne centimetry! Větší povytažení než 2-3 milimetry může způsobit nízkou polohu tělíska u děložního hrdla bez kontaktu s fundem dělohy.

Během zavádění IUB™ Ballerine zaváděcí trubici (aplikátor) nevytahujte, ale držte na místě. Tlačnou tyčku (píst) je potřeba zcela zasunout do zaváděcí trubice (aplikátoru) a až pak je možné tlačnou tyčku vytáhnout. Aplikátor pořád zůstává na místě. Až po vytažení pístu vytáhněte z cervikálního kanálu i zaváděcí trubici.

Po zavedení proveďte kontrolní ultrazvukové vyšetření, abyste se ujistili, že kde se IUB™ Ballerine nachází.

Poznámka: Následující animace je pouze pro demonstrační účely. Před provedením procedury si vždy důkladně prostudujte Preskripční informaci pro zavedení v češtině, která je součástí každého balení nitroděložní kuličky IUB™ Ballerine MIDI.

Publikace

© AXONIA, a.s., 2019
www.axonia.cz

Máte dotaz? Napište nám!

info@axonia.cz

Potřebujete poradit přímo od gynekoložky?

Zeptejte se zde!

IUB™ je obchodní značkou a Ballerine® je registrovanou obchodní značkou firmy OCON Medical Ltd.

Pro lékaře

Máte zájem zavádět nitroděložní kuličku IUB Ballerine a potřebujete školení zdarma?

Vyplňte prosím tento formulář v kontaktním centru a my se Vám obratem ozveme.

Preskripční informace pro lékaře

Vzor žádanky na předpis zdravotnického prostředku Nitroděložní kulička IUB Ballerine (SCu300B) MIDI

Jak vypadá IUB Ballerine na ultrazvuku? Klikněte sem.

Potřebuje pomoc odborníka s popisem ultrazvukového snímku IUB Ballerine? Nahrajte snímky zde a Dr. Ilan Baram, vynálezce IUB Ballerine, Vám s popisem pomůže.

Bezpečnost při vyšetření magnetickou rezonancí (MR)

Neklinické zkoušky dokázaly, že tělísko IUB™ je při dodržení stanovených podmínek bezpečné v prostředí MR. Pacientka s tímto prostředkem může být bezpečně vyšetřena systémem MR ihned po zavedení, pokud budou splněny tyto podmínky:

•  pouze statické magnetické pole 1,5 T a 3 T,
•  magnetické pole s maximálním prostorovým gradientem 3 000 Gauss/cm nebo méně,
•  maximální celotělová průměrná specifická míra absorpce (SAR), uváděná u systému MR, 2 W/kg po dobu snímání v normálním provozním režimu systému MR v délce 15 minut,
•  za definovaných podmínek snímání se předpokládá, že IUB™ po 15 minutách nepřetržitého snímání vyvolá maximální zvýšení teploty o 1,4 °C.

Informace o artefaktech
Při neklinickém testování při zobrazení s pulzní sekvencí gradientního echa a pomocí systému MR 3 T se artefakt na snímku způsobený IUB™ nachází ve vzdálenosti cca 2 mm od tohoto implantátu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© AXONIA, a.s., 2019
www.axonia.cz

Máte dotaz? Napište nám!

info@axonia.cz

Potřebujete poradit přímo od gynekoložky?

Napište svůj dotaz zde!

Pro lékaře

Jste gynekolog a máte zájem o nitroděložní kuličku IUB?
Vyplňte prosím tento formulář v kontaktním centru a my se Vám obratem ozveme.

→ Preskripční informace pro lékaře

Jak vypadá IUB Ballerine na ultrazvuku? Klikněte sem.

 Potřebuje pomoc odborníka s popisem ultrazvukového snímku IUB Ballerine? Nahrajte snímky zde a Dr. Ilan Baram, vynálezce IUB Ballerine, Vám s popisem pomůže.

Bezpečnost při vyšetření magnetickou rezonancí (MR)

 

Neklinické zkoušky dokázaly, že tělísko IUB™ je při dodržení stanovených podmínek bezpečné v prostředí MR. Pacientka s tímto prostředkem může být bezpečně vyšetřena systémem MR ihned po zavedení, pokud budou splněny tyto podmínky:
•  pouze statické magnetické pole 1,5 T a 3 T,
•  magnetické pole s maximálním prostorovým gradientem 3 000 Gauss/cm nebo méně,
•  maximální celotělová průměrná specifická míra absorpce (SAR), uváděná u systému MR, 2 W/kg po dobu snímání v normálním provozním režimu systému MR v délce 15 minut,
•  za definovaných podmínek snímání se předpokládá, že IUB™ po 15 minutách nepřetržitého snímání vyvolá maximální zvýšení teploty o 1,4 °C.

Informace o artefaktech
Při neklinickém testování při zobrazení s pulzní sekvencí gradientního echa a pomocí systému MR 3 T se artefakt na snímku způsobený IUB™ nachází ve vzdálenosti cca 2 mm od tohoto implantátu.

 

 

 

 

 

IUB™ je obchodní značkou a Ballerine® je registrovanou obchodní značkou firmy OCON Medical Ltd.